Mössbauerova spektroskopieFyzika
[mesbauorova] – fyzika, metoda studia jaderných interakcí, založená na Mtissbauerově jevu. Tento jev je možno pozorovat pouze na jádrech izotopú, které přecházejí z excitovaného do základního stavu přímým γ-přechodem, přičemž energie tohoto přechodu nesmí být příliš vysoká, aby mohlo dojit k bezodrazové emisi. Nejběžnější metoda měření Mösbaurovou metodou je metoda transmisní. Zářič pohybující se v definovaném rychlostním režimu obsahuje jádra, která přecházeji do základního stavu bezodrazovou emisí γ-záření. Vlivem Dopplerova jevu se mění energie emitovaných γ-kvant v závislosti na okamžité rychlosti zářiče. Emitované záření dopadá na nepohyblivý vzorek (absorbér), prošlá γ-kvanta jsou detegována detektorem a v závislosti na okamžité rychlosti zářiče registrována mnohakanálovým analyzátorem. Závislost registrované intenzity na rychlosti zářiče se nazývá rychlostní spektrum rezonanční absorpce a obsahuje informaci o struktuře hladin absorbujících jader. Využívá se ve fyzice pevných látek ke studiu vnitřních magnetických a elektrických polí a ke studiu elektronové hustoty v místě jader. Podává též informaci o kmitech mřížky a magnetické struktuře. Použití například v metalurgii, chemii a biologii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Mössbauerův jev.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: