spektrální čáraVelmi úzká oblast spektra, kde prudce vzrůstá intenzita záření. Šířka spektrální čáry se kvantitativně vyjadřuje tzv. pološířkou spektrální čáry. Minimální šířka spektrální čáry je dána Heisenbergovým principem neurčitosti. Šířka spektrální čáry závisí na vlastnostech emitujícího či absorbujícího systému a typu interakcí, při nichž k rozšíření čáry dochází (například při interakci s elektromagnetickým polem k homogennímu rozšíření čáry), pod vlivem krystalového pole k nehomogennímu rozšíření čáry dojde k její tvarové deformaci. Také Dopplerův jev způsobuje nehomogenní rozšíření. V praxi je pozorovaná šířka spektrální čáry ovlivněna též vlastnostmi užitého monochromátoru. Viz také spektrum.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: obecná teorie relativity, radiální rychlost, spektrometr, spektroskopická dvojhvězda, srovnávací spektrum.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: