oppidumLatinský název pro město, v archeologii se užívá pro velká keltská opevněná sídliště (murus gallicus) na strategických polohách s doklady výroby, obchodu, správy a kultu. Na některých bylo doloženo mincovnictví. Málokteré oppidum bylo dostatečně prozkoumáno, protože mívá několik desítek ha. Oppida byla budována až od poloviny 2. století př. n. l., asi i z důvodů obranných. Zanikají na konci starého letopočtu pod náporem Říma (západní Evropa) nebo Germánů (na sever od Dunaje). V ČR některá oppida sledují tok Vltavy (Závist, Hrazany, Třísov), jsou i na Moravě (Staré Hradisko, Hostýn), odchylnější jsou slovenské objekty (Plavecké Podhradie, Bratislava, Zemplín).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alesia, Bibracte, Bordeaux, Heduové, kamenné stavby, Keltové, murus gallicus, Staré Hradisko u Prostějova.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: