mincovnictvíSouhrnné označení vývoje měny, ražební techniky, organizace a správy mince. Od starověku byly všechny tyto funkce a techniky zpravidla podřízeny státu. Ve středověku měl vývoj mincovního regálu povahu privilegia a byl postupován jako tzv. odvozené mincovní právo šlechtě a církvi. Horní regál se postupně vyvíjel v závislosti na zlepšování důlní technologie. – V českých zemích mincovní regál v rukou Přemyslovců od poloviny 10. století, na Slovensku v rukou Arpádovců od konce 10. století Horní regál se rozvinul jako zvláštní právo v období rozkladu zeměpanského pozemkového regálu v 1. polovině 13. století. Mincovní technika měla řemeslnou povahu. Výroba české mince byla centralizována původně v Praze, ve 13. století rozptýlena v jednotlivých královských městech; reformou Václava II. byla v roce 1300 soustředěna do Kutné Hory. V období vrcholného feudalismu byla česká státní mince ražena v Kutné Hoře a od roku 1526 v Jáchymově, dočasně též v Českých Budějovicích a Plzni. Ústřední mincovna Uher byla na Slovensku v Kremnici. Od 16. století byla rukodělná výroba v mincovnách postupně nahrazována zaváděním jednoduchých razicích strojů a v 19. století doplňována třídicími stroji a automatickými váhami. Kutnohorská a jáchymovská mincovna byla zrušena v 17.–18. století, pražská v roce 1856.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: oppidum.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: