Nový Zéland

MapaGeografie / Státy
Rozloha: 268675 km2 Počet obyvatel: 3801 milionů (1998) Hustota zalidněni: 14,1 obyvatel/km2 Státní zřízení (rok vzniku): parlamentní stát, člen Britského Společenství (1907) Správní členění: 19 regionů, 2 autonomní území: Cookovy ostrovy, ostrovy Niue, 1 zámořské teritorium Tokelau Hlavní město: Wellington, 158 tisíc obyvatel Jiná města (tis. obyvatel): Auckland 354, Christchurch 314, Manukau 255, Dunedin 121 Nejvyšší hory: Mt. Cook 3764 m, činná sopka Ruapehu 2787 m Významné řeky (jezera): Waikato 425 km, Clutha 322 km, L. Taupo 606 km2, L. Te Anau 344 km2 Hlavní etnické skupiny: Novozélanďané: Evropané 74% a Maoři 10%. Polynésané 4%, Číňané, Indové 4,5% Průměrný přírůstek obyvatelstva: 1,2% (1991–96) Úřední jazyk: angličtina, maorština Gramotnost: 100% Náboženství: anglikáni 21%, presbyteriáni 16%, římští katolíci 15%, bez vyznání 20% Měna: 1 novozélandský dolar (NZD) = 100 centů Hospodářství: vyspělý průmysl, intenzívní zemědělství, chov ovcí, těžba nerostů, rybolov HNP na 1 obyvatele: 15 720 USD Původními obyvateli Nového Zélandu byli polynéští Maorové, kteří ostrovy osídlili kolem roku 800. Pro Evropu zemi v roce 1642 objevili Nizozemci. V 18. století Nový Zéland zmapoval James Cook, který zde vyhlásil britské panství. Kolonizace probíhala prostřednictvím Novozélandské společnosti. Roku 1840 Britové uzavřeli s maorskými náčelníky dohodu, která domorodcům zaručovala vlastnictví půdy. V roce 1852 byla zřízena parlamentní vláda, roku 1856 začala fungovat samospráva. Ve 2. polovině 19. století vypuklo maorské povstání proti porušování smlouvy. Spory přerostly v britsko-maorskou válku, která trvala do roku 1872. V období 1891–1947 vláda experimentovala se státním socialismem. V roce 1907 země získala statut dominia. V obou světových válkách Nový Zéland podporoval Spojence, zapojil se i do válek v Koreji a Vietnamu. Po vstupu Británie do EHS (1973) navázala země užší styky s Austrálií. V 90. letech proběhla jednání s Maory o jejich odškodnění za dříve zabranou půdu. Hlavou státu je britská královna Alžběta II., kterou zastupuje generální guvernér.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 4. 2007
Autor: mim

Odkazující hesla: Alofi, Anne Geddes, ANZAM, Australasie, Bounty, Campbellův ostrov, Cookova hora, Cookovy ostrovy, Cookův průliv, Edward John Eyre, Fidžijské moře, Hamilton, Jaroslava Moserová, Jižní Alpy, Jižní ostrov, kakapo, Keith Jacka Holyoake, Lower Hutt, Manukau, Maorové, Nelson, nestor, New Plymouth, Niue, novozélandská literatura, novozélandské výtvarné umění, oceánské výtvarné umění, Ostrovy Protinožců, Palmerston North, Rotorua, Severní ostrov, Stewartův ostrov, Tasmanův ledovec, Tauranga, Tichý oceán, Tříkrálové ostrovy, Una, Vodopád Sutherland, Wanganui, Whangarei, Západní Samoa.
Reklama: