MaorovéVlastním jménem Maori – původní obyvatelé Nového Zélandu. Jejich předkové přišli na Nový Zéland v 10.–14. století ze střední Polynésie a asimilovali praobyvatele snad melanéského původu. Maorové byli zemědělci, lovci, velrybáři a mořeplavci. V době pří chodu Evropanů (v 1. polovině 19. století) probíhal u Maorů proces rozpadu prvobytného řádu. Dochoval se folklór (mýty), tradiční výtvarné umění (řezbářství dřeva a kamene). Jazyk patří k východní skupině polynéských (austronéských) jazyků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Cookovy ostrovy, Cookův průliv, George Grey, kanibalismus, Novozélanďané, novozélandská literatura, novozélandské výtvarné umění, Nový Zéland.

Reklama: