novotomismusFilozofie
Katolická filozofická škola navazující na učení Tomáše Akvinského, novodobá etapa vývoje tomismu, oficiální filozofická doktrína katolické církve. V základních otázkách podřizuje novotomismus prvky aristotelismu (učení o bohu jako prapříčině, o formě a látce, možnosti a skutečnosti) tomistickým principům souladu víry a rozumu a datším dogmatům katolické věrouky. Hlavními představiteli byli: J.Maritain, M.Grabman, E.H.Gilson a další.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 12. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: analogie bytí, antiscientismus, Dessireux Josef Mercier, Gustav Adolf Wetter, Jacques Maritain, lvovsko-varšavská škola, philosophia perennis, Pierre Teilhard de Chardin, přirozené právo, prozřetelnost, realismus gnozeologický, tomismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: