montánní stupeňEkologie
Horský stupeň – vegetační stupeň středních vysočin; území zahrnující polohy od 500 (600) m n.m výše až po horní hranici lesa. Někdy se montánní stupeň člení na submontánní, vlastní a supramontánní. V České republice se vyskytuje přibližně v nadmořské výšce od 500 (600) do 800 m. Převažujícím společenstvem byl bukový les, dnes je v západní části České republiky nahrazen smrkovými kulturami. Se stoupající nadmořskou výškou se rychle mění složení společenstev. Druhy vázané na montánní stupeň se vyskytují také v boreální zóně severní Evropy a Asie. K význačné fauně montánního stupně v České republice patří z ptáků například hýl, křivka, tetřev, ořešník kropenatý, kos horský, ze savců například kuna lesní a medvěd lesní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: