Marcus Tullius CiceroBiografie / Politologie / Antický Řím
*3.1.106 (Arpino, Itálie) – †7.12.43 př.n.l. (Formia, Itálie, zavražděn), římský řečník a politik; nejslavnější řečník antického středověku. V politické kariéře prošel postupně všemi významnými veřejnými úřady, vystupoval jako obhájce oligarchické republiky. Jako konzul odhalil a likvidoval spiknutí Catilinovo. V občanské válce (49–45 př.n.l.) kolísal mezi Caesarem a Pompeiem. Po Caesarově zavraždění podporoval Octaviana proti Marku Antoniovi, za to jej Antonius dal proskribovat a zavraždit. Rozsáhlá a mnohostranná byla Ciceronova literární činnost. Z více než 100 publikovaných řečí se dochovalo 58. Nejvýznamnější jsou Řeči proti Catilinovi a Řeči proti Verrovi. Řečnické teorii věnoval Cicero spisy O řečníku, Brutus a Orator (Řečník). Ve filozofii se zabýval teorií filozofií (Academica – Akademika), politickofilozofickou problematikou ideálního státního zřízení (O státě, O zákonech) a etikou (Hovory tuskulské, O povinnostech, Laelius o přátelství, Cato Starší o stáří, O nejvyššim dobru a zlu) a jeho význam tkví především v popularizaci řecké filozofie, zejména skepticismu, a ve vytvoření latinské filozofické terminologie. Významná je Ciceronova rozsáhlá korespondence (864 dochovaných listů) a překladatelská činnost (Platón, Démosthenés, Xenofón). Ciceronovo dílo představuje dovršení řecko-římské kulturní syntézy a ovlivnilo vývoj evropské prózy, zejména humanismu, a filozofie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 5. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ambrosius Theodosius Macrobius, amicitia nisi inter bonos esse non potest, Antiochos, ciceronismus, cum tacent, clamant, Déiotaros, divinace, epistolografie, epistula non erubescit, fortes fortuna adiuvat, Gaius Octavius Augustus, genialita, historia magistra vitae, inter arma silent Musae, Jan Šlechta ze Všehrd, Kronos Diodóros, Lucius Sergius Catilina, lumen naturale, o tempora, o mores, omnia mea mecum porto, Plútarchos z Chairóneie, přirozené právo, Publius Clodius Pulcher, Publius Cornelius Dolabella, Quintus Mucius Scaevola Augur, Quintus Roscius, quo asque tandem abutere, Catilina, patientia nostra, Řehoř Hrubý z Jelení, římská literatura, středověká latinská literatura, sus Minervam (docet), videant consules, ne quid detrimenti res publica capiat.Reklama: