epistolografie[Řecky epistolé, latinsky epistula – dopis], v antice sepisování listů, dopisů upravovaných nebo myšlených jako literární díla. Byly jednak skutečné, s funkcí sdělnou, jednak umělecky koncipované a v tom případě složeny prózou nebo veršem a psány jménem autora nebo osoby smyšlené (mytické nebo historické). Forma listu se pěstovala v rétorických školách. Fingované listy se vkládaly zejména do historických děl. Z řeckých autorů (epistolografů) vynikli Platón a představitelé druhé sofistiky. V římské literatuře dosáhla epistolografie značné obliby (Cicero, Seneca, Ovidius, Fronto), někteří se jí věnovali výhradně (Plinius Mladší), sbírky listů byly vydávány. Jako literární druh byla epistolografie oživena za humanismu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 1. 2021
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: