Kronos DiodórosBiografie / Antické Řecko
*kolem 350 – †kolem 307 př.n.l., starořecký filozof megarské školy. Argumenty eleatů (Zénóna z Eleje) dokazoval nemožnost pohybu, proti Aristotelovi odmítal rozlišení mezi možným a skutečným (možné nemá vlastní význam; možné je to, co je nebo bude; ale to, co bude, je nutné). Za podobné sofistické mistrovství Cicero nazval Diodóra velkým dialektikem (dialecticus valens).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-