korozní trhliny a lomyPoškození vznikající současným působením korozního prostředí a vnějšího nebo vnitřního napětí. Výskyt korozních trhlin a lomů je podmíně (vedle jakosti materiálu) zejména chemickým složením korozního prostředí, popřípadě přítomností určitých prvků nebo sloučenin v něm. Napětí potřebné k vyvolávání korozních trhlin a lomů bývá vždy pod hodnotou statické pevnosti materiálu. Lom probíhají po hranicích krystalů (mezikrystalově) nebo napříč krystaly (transkrystalově) nebo současně oběma způsoby. Za současného vlivu korozníh prostředí a dynamického namáhání vznikají lomy z korozní únavy. Nejčastější korozní trhliny a lomy se vyskytují při korozi mezikrystalové, korozním praskání a korozní únavě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 4. 2007
Autor: -red-

Reklama: