mezikrystalová korozePoškození materiálu projevující se vznikem sítě trhlin probíhajících po hranicích zrn z povrchu materiálu. Příčinou je podstatně odlišné složení hranic zrn proti jejich objemu, například u korozivzdorných austenitických ocelí, které byly vystaveny ohřevu v oblasti teplot 500 – 800 °C, například při svařování. K mezikrystalové korozi jsou náchylné i jiné typy slitin, například hliníkové, hořčíkové, titanové.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: korozivzdorné oceli, korozní trhliny a lomy, strukturní koroze.