korozní prostředíProstředí, které ve styku s materiálem působí jeho korozní napadení a znehodnocení. Korozní prostředí může být plynné (agresívní ovzduší), kapalné (agresívní voda) nebo tuhé (agresívní sůl). Korozní prostředí je charakterizováno zejména chemickým složením, teplotou a prouděním. Vlastnosti korozního prostředí nejsou obvykle konstantní, mohou se často v určitém rozsahu měnit (teplota nebo složení materiálu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: korozní praskání, korozní trhliny a lomy.

Reklama: