korozní praskáníElektrochemická koroze kovů, při níž se současně uplatňuje vliv korozního prostředí a vnějšího nebo vnitřního statického tahového namáhání. Korozní praskání se projevuje vznikem mezikrystalových nebo transkrystalových rozvětvených trhlinek orientovaných kolmo ke směru působícího napětí. Vznik korozního praskání závisí na řadě metalurgických mechanických a strukturních faktorů i na povaze korozního prostředí. Vyskytuje se u uhlíkových ocelí, je často pozorováno u austenitických ocelí a četných slitin na bázi Al, Mg, Cu, Ti, Ni aj. Výskytu korozního praskání lze čelit nebo je podstatně omezit použitím katodové ochrany, úpravou korozního prostředí, popřípadě změnou druhu materiálu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 12. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: korozní trhliny a lomy.

Reklama: