Komunistická internacionálaKI, Kominterna, Třetí internacionála – mezinárodní organizace působící v letech 1919–1943, sdružující komunistické strany různých zemí jako své sekce. Byla založena z podnětu V. I. Lenina v době vzestupné revoluční vlny po bolševické revoluci v Rusku. Její ustavující kongres se konal ve dnech 2.–6.3.1919 v Moskvě, hlavním úkolem Komunistické internacionály bylo vítězství komunismu ve světě. II. kongres přijal stanovy Komunistické internacionály a schválil 21 podmínek pro vstup do ní. Komunistická internacionála vypracovávala strategii a taktiku mezinárodního komunistického hnutí, řídila a koordinovala činnost národních komunistických stran, které se tak musely podřídit zájmům moskevského centra a stát se vykonavateli politiky ruských bolševiků. Nejvyšším orgánem Komunistické internacionály byl kongres všech jejích sekcí, řídícím orgánem v době mezi kongresy byl výkonný výbor – exekutiva (EKI) se sídlem v Moskvě, tiskovým orgánem časopis Komunistická internacionála, vycházející v letech 1919–1943 v ruském, německém, anglickém, francouzském, španělském a čínském vydání. V roce 1938 založil L. D. Trockij proti KI Čtvrtou internacionálu, která propagovala ideál nepřetržité celosvětové revoluce. Komunistická internacionála byla rozpuštěna v květnu 1943 J. V. Stalinem, jako projev ochoty pro spolupráci se Západem. V roce 1947 byla KI obnovena v podobě Informbyra.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: bubnikiáda, Dvaapůltá internacionála, Ernst Thälmann, exekutiva Komunistické internacionály, Felix Jakovlevič Kon, Franciszek Grzelszczak, Informační byro komunistických a dělnických stran, Interhelpo, jednotná fronta, Jerzy Czeszejko-Sochacki, José Ramos Diaz, Klement Gottwald, Komunistická strana Československa, Komunistická strana Číny, Lev Davidovič Trockij, lidová fronta, Louis Oscar Frossard, Nikolaj Alexandrovič.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: