Lev Davidovič Trockij*26.10.1879 – †21.4.1940 (zavražděn), vlastním jménem Lev Bronštejn, ruský a sovětský politik, od roku 1902 přední ruský sociální demokrat. Po jejich rozdělení na bolševiky a menševiky podporoval nejprve menševiky a kriticky vystopoval proti V. I. Leninovi, zejména proti jeho organizaci strany. V létě 1917 ale svou stranu sloučil s bolševiky a byl zvolen do jejich Ústředního výboru. Byl tvůrcem Rudé armády a vedl bolševickou revoluci. Po Leninově smrti se se stal Stalinovým protivníkem v boji o moc ve státě a jeho největším kritikem. V roce 1925 byl donucen odstoupit z funkcí předsedy revoluční vojenské rady a vojenského lidového komisaře, v následujících letech byl vyloučen z politbyra a Ústředního výboru a v roce 1927 definitivně z bolševické strany. O rok později byl vykázán do vyhnanství v Kazachstánu, v roce 1929 vyhoštěn ze Sovětského svazu. V letech 1929-1933 žil v exilu v Turecku, 1933-1935 ve Francii, poté v Norsku a nakonec až do své smrti v Mexiku. V roce 1938 založil proti Stalinově Komunistické internacionále svoji Čtvrtou internacionálu, která propagovala ideál nepřetržité celosvětové komunistické revoluce. V Mexiku byl na Stalinův rozkaz zavražděn.

Datum vytvoření: 4. 3. 2008
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -JH-

Odkazující hesla: Čtvrtá internacionála, Komunistická internacionála, trockismus, Vladimír Iljič Lenin.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: