exekutiva Komunistické internacionályEKI, výkonný výbor KI – řídící orgán Komunistické internacionály (KI) v době mezi dvěma jejími kongresy, volený nejvyšším orgánem KI – světovým kongresem všech jejích sekcí. Měla právo kontrolovat a svými direktivami (popřípadě prostřednictvím zplnomocněnců) usměrňovat činnost jednotlivých komunistických a dělnických stran – sekcí KI a vylučovat z KI jednotlivé osoby, skupiny či celé sekce, jež porušily její stanovy nebo se ocitly v rozporu s jejím programem. EKI volila prezídium EKI jako svůj stále fungující výkonný orgán a zřizovala stálá regionální byra (západoevropské, středoevropské, východní, jihoamerické). Vydávala ústřední tiskový orgán KI – list Komunistická internacionála – v ruském, německém, anglickém, francouzském, španělském a čínském jazyce. Po dobu činnosti KI se sešlo 13 plenárních zasedání EKI.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dmitrij Zacharovič Manuilskij.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: