koksárenstvíChemie
Průmyslová výroba koksu vysokotepelnou karbonizací černého uhlí v koksárenských pecích. Ke koksování se používá upravené uhlí koksové a žírné ve směsi s méně vhodným uhlím plynovým, antracitovým nebo pálavým, popřípadě s přísadou hnědého uhlí. Koksárenské pece jsou komory vyzděné dinasem a šamotem, spojené po 30 – 50 v koksárenské baterii. Komory se plní vrchem (sypaný provoz) nebo z boku dveřmi (pěchovaný provoz). V topných stěnách komor jsou kanály, kde se spaluje topný plyn se vzduchem. Žhavý koks se vytlačuje z komor do hasicího vozu, v němž se ochlazuje vodní sprchou. Koksárenský plyn se odvádí z komor, zchlazuje se a vypírá se z něho dehet a amoniak. Vyčištěný plyn se užívá jako palivo v hutnických pecích a provozech, popřípadě jako zdroj vodíku pro výrobu amoniaku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-