karbonizaceOrganická chemie
[Karbonyzace], pyrolytický rozklad organických látek za nepřístupu vzduchu a za vzniku tuhých, kapalných a plynných produktů. Podle konečné teploty rozkladu je karbonizace, například uhlí, nízkotepelná (do 600°C) a karbonizace vysokotepelná (do 1200°C). V České republice se provádí nízkotepelná karbonizace hnědého uhlí a vysokotepelná karbonizace koksovatelných druhů černého uhlí (výroba hutního koksu). Těkavými produkty karbonizace jsou nízkotepelný nebo vysokotepelný dehet a karbonizační plyn (například koksárenský).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: klarit, koksárenství, svítiplyn.