svítiplynChemie
Původně plyn z karbonizačních plynáren hořící svítivým plamenem a používaný k osvětlování. Nyní plyn o spalném teple asi 17,6 MJ.m-3 (4200 kcal.m-3). Vyrábí se buď karbonizací (pouze v koksovnách), tlakovým zplyněním hnědého uhlí, štěpením zemního plynu, nebo míšením a úpravou jiných plynů, například rafinérských. Svítiplyn je jedovatý. Používá se k topení v průmyslu a domácnostech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkeny, methan, plyn městský, plyn topný.

Reklama: