koks[Angličtina], tuhý zbytek po vysokotepelné karbonizaci černého koksovatelného uhlí, ale i dalších látek: dehtové smoly (smolný koks), asfaltu (petrokoks); do konce 60. let v ČR odpadal při karbonizační výrobě svítiplynu plynárenský koks, méně pevný a drobnozrnnější než koks hutní (z koksoven). Koks obsahuje 75–90 % hořlaviny, 10–20 popelovin, 2–8 % vlhkosti. Podle upotřebení se rozeznává koks hutnický (hutní, vysokopecní), slévárenský, topný a speciální, například koks elektrodový (smolný) k výrobě elektrodové hmoty pro elektrochemii a metalurgii. Hutní koks slouží jako redukční prostředek k výrobě surového železa ve vysoké peci, slévárenský nereaktivní koks k tavení litiny v kuplovnách. K topným účelům sloužil koks plynárenský, v ČR nahrazený speciálně vyráběným koksem z méně spékavého uhlí, který při spalování lépe hoří a podstatně méně zatěžuje ovzduší dýmem (bezdýmné palivo).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: druhotné zdroje energie, formovací materiály, koksárenství, koksování, nízkošachetní pec, vodík.