koksováníTermický rozklad uhlí nebo vysokovroucích ropných (nebo jiných bituminózních) podílů za vzniku pevného uhlíkatého zbytku zbaveného těkavých podílů – koksu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 7. 2006
Autor: -red-