formovací materiály[Latina], tvárlivé suroviny a směsi používané k výrobě slévárenských forem a jader. Základní složkami jsou ostřivo, pojivo a pomocné látky. Formovací materiály musí být zpracovatelné, soudržné a odolné proti vlivu roztavených slitin. Formovací materiály se liší podle původu ostřiva, chemického a mineralogicko-petrografického složení, zrnitosti ostřiva a podle druhu a obsahu pojiva. Největší část formovacích materiálů tvoří přirozené formovací písky – podle obsahu hlinitých látek – mastné, používané hlavně k úpravě syntetických formovacích směsí. Formovací materiály se dělí: podle použití (formovací, jádrové), podle druhu odlévaného kovu a podle význačných vlastností (zvláště vazné, vysoce žárovzdorné). Jako pomocné formovací materiály slouží např. grafit, koks, černouhelný prach, dřevouhelná moučka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2006
Autor: -red-