kapleNáboženství
[Latina], malý křesťanský kultovní prostor odvozený z náhrobků (náhrobních kaplí) mučedníků, určený ke specializovaným bohoslužbám (kaple soukromá, rodinná, výroční, baptisterium, karner). Samostatný architektonický útvar nebo uzavřená i oddělená součást dispozice profánní (hrad, palác) nebo sakrální (klášter, bazilika, katedrála).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově.