mučedníkLatinsky martyr – v náboženském kontextu člověk, který pro své přesvědčení (víru) podstoupil muka a násilnou smrt, přeneseně ten, kdo přinesl pro určitou věc či přesvědčení nadměrné oběti. V křesťanství vznikl kult mučednictví zejména v důsledku ideje posmrtného života. Již od 2. a zejména od 3. století byli mučedníci liturgicky uctíváni. Ve středověku bylo mučednictví nejčastějším předpokladem beatifikace a kanonizace. Křesťanská církev rozlišila mučednictví v širším slova smyslu (mučedník jako člověk určený k mučení) a v užším slova smyslu (mučedník jako člověk, který již podstoupil smrt pro víru, tzv. mučedník korunovaný, mučedník jako člověk již prohlášený za svatého, tzv. mučedník uznaný). Ve svých důsledcích kult mučedníka posiloval ideologickou nadvládu katolické církve.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kaple, Štěpán.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: