jansenismusFilozofie
[Jansenyzmus], náboženské a filozofické hnutí ve Francii a Nizozemí. Bylo inspirováno posmrtně vydaným dílem biskupa C. Jansena Augustinus. J. vycházel z augustiniánské představy, že pouze „boží milost“ umožňuje konání dobra. Ve svých důsledcích vedl ke snižování církevní a světské autority. Jeho střediskem se stal klášter Port-Royal u Versailles. Hlavními představiteli byli du Vergier de Hauranne, A. Arnauld, P. Quesnel, B. Pascal, J. Racine. Proti jansenismu bojovali především jezuité, dosáhli odsouzení některých jansenistických tezí jako kacířských v roce 1653 a v roce 1713 (bula Unigenitus). Přesto byl jasenismus podporován částí francouzského kléru v čele s kardinálem de Noailles. Význam jasenismu poklesl před polovinou 18. století ve Francii. Trvalejší vliv si získal v Nizozemí, kde vznikla (v roce 1723) katolicko-jansenistická církev v čele s arcibiskupem utrechtským. Jasenismus měl ohlas i v Německu, rakouské monarchii a v Itálii, zejména u odpůrců jezuitů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anne Geneviéve Longueville, Barberini, Cornelius Jansen, Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis, fatalismus, František Antonín Špork, Jacques Bénigne Bossuet, karteziánství, oratoriáni, Pasquier Quesnel, Pierre Nicole, Port-Royal, Utrecht, Utrechtská církev.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: