Blaise PascalBiografie / Filozofie

[Paskal], *19.6.1623 – †19.8.1662, francouzský matematik, fyzik a filosof, stoupenec jansenismu. V jeho díle je vyhrocen spor mezi racionálním a iracionálním, chladem rozumu a vroucností víry, vedoucí až k extázi. Moderní existencialisté a iracionalisté pokládají Pascala za svého předchůdce. Pascal vytvořil pojem „ordre du coeur“: je to logika a intuice srdce, neboť ono má „svoje důvody, které rozum nezná“. Matematická metoda má své hranice a nemůže vysvětlit nekonečno, v němž žijeme, ani zodpovědět morální problémy a záhady lidského života. Pascal říká, že „nic neodpovídá rozumu lépe než zavržení rozumu“. Jen řád srdce může člověku zaručit úplné poznání a uvést ho na cestu pravdy. Tuto svou filosofickou antropologii traktuje ve svém hlavním filosofickém díle Myšlenky. Anticipoval iracionální linii, vedoucí od F. H. Jacobiho přes německý romantismus až k existencialismu. V matematice se zabýval výpočty binomických koeficientů (Pascalův trojúhelník); teorií pravděpodobnosti, kuželosečkami; sestrojil počítací stroj, zkoumal hydrostatický tlak, formuloval Pascalův zákon (zřídka též označovaný jako Pascalův princip).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 9. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: François Mauriac, francouzská literatura, jansenismus, Léon Brunschvicg, Miguel de Unamuno y Jugo, ordre du coeur, Valerian Magni.

Reklama: