Miguel de Unamuno y JugoLiteratura / Biografie
[Chugo], *29.9.1864 – †31.12.1936, španělský spisovatel, filozof a společenský činitel, profesor univerzity v Salamance. Jeden z vůdců generace 1898. Jeho filozofické koncepce, ovlivněné národní krizí po roce 1898, vyrůstaly z úsilí o duchovní obrodu člověka i společnosti. Byl inspirován zejména S. Kierkegaardem, B. Pascalem a L. N. Tolstým, anticipoval ve svém „donkichotismu“ četné ideje pozdějšího personalismu a existencialismu. Vyjadřoval tragické pocity člověka toužícího po osobní nesmrtelnosti a stojícího před nerozřešitelným sporem mezi věděním a vírou, přiklonil se k iracionální víře, přestože chápal její marnost. Z pocitu osobní nicoty se má člověk zachraňovat tvorbou, láskou, „heroickým šílenstvím“. Umění pokládal za adekvátnější vyjádření svých postojů než filozofii. Eseje Tragický pocit života v lidech a národech hluboce zapůsobily na západoevropskou inteligenci. Básnická a románová tvorba (El Cristo de Velázques – Velázquesův Kristus, Mlha, Abel Sánches), stylisticky vytříbená, má zakladatelský význam pro moderní španělskou literaturu, odráží protiklady mezi prozaickou každodenností vnějšího světa a zjitřeným nitrem. Unamuno y Jugo se střetával s katolickou ortodoxií, pravicovou diktaturou a nakonec s fašismem, jehož nástup ve Španělsku prohloubil jeho duchovní tragédii, byl zbaven funkce rektora a brzy nato zemřel v úplné duchovní izolaci. Působením Unamuno y Jugy na španělskou a evropskou kulturu bylo značné, jeho ideové dědictví přispělo k osvobozování inteligence z nadvlády katolické ortodoxie a rozvíjelo kritické myšlení. Z dalších spisů: Vida de Don Quijote y Sancho Panza (Život Dona Quijota a Sancho Panzy), Mír ve válce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: španělská literatura.