iluzeLékařství
Lékařství, illusio – porucha vnímání charakterizovaná zkresleným (deformovaným) vjemem, jehož zdroj je vždy, na rozdíl od halucinace, součástí objektivní reality. Iluzornímu vjemu, který je vzhledem k podnětu nepřiměřeně zkreslen, připisuje nemocný charakter reálnosti. Iluze se vyskytují při vážných duševních poruchách, organických poškozeních CNS, intoxikacích, při horečnatých onemocněních ap. Je-li nemocný schopen uvědomit si zkreslenost svého vnímání a korigovat je rozumovou úvahou, hovoří se o nepravé iluzi (pseudoiluzi).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: déjà vu, déjà vécu, vizuální percepce.

Reklama: