intoxikaceOtrava – jednorázová kontaminace organismu či jejího dílčího sytému (soustavy) aktivní chemickou látkou vyvolávající více či méně zjevnou změnu přirozeného průběhu fyziologických (popřípadě psychických) funkcí jedince. Může být způsobena exogenně (náhodné či záměrné vstřebání toxické látky) i endogenně (vylučování toxické látky v důsledku patologického fyziologického procesu či stavu). Její průběh může být symptomatický i latentní (skrytý). Intenzita (stupeň), příznaky a následky intoxikace závisí na druhu a množství (koncentraci) vstřebané látky a na idividuální odolnosti jedince. O intoxikaci se hovoří rovněž v souvislosti s aplikací léků a drog.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: iluze, indispozice, polyneuritida, retinitida, sen.

Reklama: