ideogramKrásná literatura
Literatura kaligram – báseň, jejíž písmena či slova jsou uspořádána do určitého obrazce. Ideogram: uplatnění synekdochy jako optického znaku; v Apollinairově ideogramu zastupuje Eiffelova věž celou Paříž a tím spojují slovní materiál do zvláštního vizuálního celku. Ojediněle se ideogramy objevily již v antice, knižně poprvé v Rabelaisově románu Gargantua a Pantagruel (roku 1564), později u C. Rougemonta de Baume, A. Bertranda aj. (carmina figurata). Od Apollinairovy sbírky Calligrammes (roku 1918) se užívá název kaligram. Apollinairovy kaligramy ovlivnily i český poetismus (Seifertova báseň Počitadlo a Objevy ze sbírky Na vlnách T. S. F., Nezvalova optická báseň Adié ze sbírky Pantomima).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: carmina figurata, konkrétní poezie.

Reklama: