hláskoslovíJazykověda
Nauka o zvukové stavbě jazyka, zejména o tvoření, třídění a změnách hlásek. Dělí se na fonetiku (nauku o hláskách a zvukové stránce řeči z akustického a fyziologického hlediska) a fonologii (nauku o fonémech a zvukových prostředcích jako významotvorné složce jazyka). Viz také gramatika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: jazyk, obecná čeština.