fonetika[Řečtina], věda o zvukové stránce lidské řeči. Zkoumá materiální stránku zvukového signálu, tj. jeho fyziologické a akustické realizace při hovoru. Podle zaměření na fázi zvukové realizace se rozlišují tři subdisciplíny: artikulační fonetika zkoumá tvoření zvuků řeči, akustická fonetika se zabývá jejich hodnocením a studiem modulace, tj. zvukové podoby v souvislé řeči, auditivní fonetika se zaměřuje na vnímání zvuků člověkem. Cílem fonetiky je podat popis jednotlivých základních i vyšších zvukových jednotek řeči (hlásek, slabik), jejich kombinací a změn ve vývoji. Výsledky fonetika využívá, jazykověda, pedagogická praxe, lékařství a technika (telekomunikace, automatizace sdělení).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 3. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bohuslav Háta, hláskosloví, jazykověda, Josef Chlumský, Karel Ohnesorg, kvantita, saamština.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: