fonémJazykověda

[Řečtina], hláska s významotvornou, distinktivní funkcí, základní fonologická jednotka, sloužící k odlišení vyšších jednotek (morfémů, slov). Jeden foném může mít několik variant (alofonů), jež jsou podmíněny hláskovým okolím (například hláska „n“ ve slovech vánek a vánku).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 11. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: fonologie, grafém, hláskosloví, jazyk, jazykový znak, modoném.