Hans JürgenBiografie
[Ajsenk], *4.3.1916 – †4.9.1997, britský psycholog německého původu; profesor univerzity v Londýně. Autor obsáhlé koncepce osobnosti a metod zjišťování její struktury. Osobnost definuje jako relativně trvalou organizaci charakteru, temperamentu, intelektu a fyzických vlastností, určující formy přizpůsobení jedince prostředí. Podstatnou stránkou osobnosti je chování, jehož diagnostika je zaměřena na klasifikaci vybraných rysů a dimenzí osobnosti při teor. předpokladu její organizace ve 4 úrovních (faktory rovnováhy mezi excitací a inhibicí, konstituční rozdíly v extra- a introverzi, faktory chování závislé na vztazích jedince a prostředí, základní rysy osobnosti); každá z úrovní je „měřitelná“ psychodiagnostickými testy. Eysenck objasňuje některé základní dimenze osobnosti pomocí faktorové analýzy (faktor neuroticismu, psychoticismu, faktor extra-introverze, faktor inteligence). Je autorem diagnostických metod, jež využívají psychologické klasifikace od dimenzí osobnosti k jednotlivým faktorům a specifickým reakcím. Předpokládal, že klíč k pochopení dynamiky osobnosti lze najít v oblasti fyziologických determinant. Hlavní díla: Dimensions of Personality (Dimenze osobnosti), Struktura lidské osobnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: teorie osobnosti, typ.