facilitace[Latina], usnadnění či podpora určitých psychických procesů a činností ve smyslu zlepšení výkonu (rychlejší reakční čas, menší počet chyb). Facilitace probíhá na základě faktorů kognitivního, emocionálního a motivačního charakteru se zřetelem k sociálním normám a požadavkům. V tomto smyslu bývá pokládána za výslednici procesu učení a úzce souvisí s tzv. sociální facilitací, která představuje kladný vliv společenských podnětů na výkon jedince v malé skupině (vznik motivace k lepšímu výkonu jedince sociální stimulací).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: inhibice, sociální psychologie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: