kognitivníPsychologie
Psychologie, kognitivní procesy, všechny operace a pochody, jejichž prostřednictvím si člověk uvědomuje, přibližuje a osvojuje svět i sebe sama, na jejichž základě je schopen sebereflexe, rozlišování objektivního a subjektivního i vytváření hodnotových orientací a světových názorů. Kognitivní procesy zahrnují smyslové poznávání (čití, vnímání), představy a obrazotvornost, myšlení (vytváření a používání pojmů, usuzování, vytváření soudů), paměť a učení. Někdy je ke kognitivním procesům řazena i řeč (jazyk, lingvistická dovednost) a pozornost. Kognitivní procesy jsou úzce spojeny s procesy konativními (snahovými), s nimiž vytvářejí v dialektické jednotě základní komponentu psychické činnosti člověka. Rozlišení kognitivních, konativních a afektivních složek psychického života vneslo dynamický prvek do staršího členění kategorie poznávání na smyslové procesy a rozumové poznávání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: estetická iluze, facilitace, teorie osobnosti.

Reklama: