emocionalitaPsychologie
Psychologie, a) nedílná součást prožívání, podbarvujicí citově lidské jednání. Prožívání vztahu člověka k vnější skutečnosti i k sobě samému, vyvolávající aktuální citový stav individua, charakterizovaný kvalitativní i kvantitativní proměnlivostí vzhledem k vyvolávajícím podnětům (dynamika emocí) a typickými reakcemi (objektivní projevy emocí, například fyziologické, mimické). Nepřetržité střetávání vnější reality s vnitřní realitou psychiky (osobnostní faktory jedince, fantazijní projekce, hodnotový systém), jehož oscilace tvoří obsahovou základnu prožívání b) psychická otevřenost vnějším dojmům, projevující se formou specificky lidského dispozičního faktoru

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: charakter, expresívní projevy, facilitace, smích, snaha.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: