expresívní projevyPsychologie
Dílčí výrazové aktivity člověka (mimika, gestikulace, řeč, chůze, písmo, výtvarné projevy), tvořící ve svém souhrnu celkový výraz typický pro daného jedince v konkrétní situaci. Expresívní projevy jsou psychologicky podmíněné reakce, které přímo či nepřímo vyjadřují stavy organismu v závislosti na situaci (například průběh a intenzitu citových procesů lze usuzovat z tzv. výrazu emocí). Expresívní projevy úzce souvisí s emocionalitou, která ovlivňuje kvalitativní strukturu i kvantitativní míru (intenzitu) expresivity. Ve svých detailech jsou expresívní projevy těžko napodobitelné. Na základě studia expresívních projevů člověka byly v psychologii vytvořeny četné diagnosticky významné projektivní testy, založené na kreslení, doplňování vět ap. Z analýzy specifických expresívních projevů vychází grafologie, studium výrazů tváře, bezděčných pohybů, analýza řeči a podobně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: mimika, tanec.

Reklama: