gestikulaceneverbální (ne slovní) komunikační prostředek člověka plnící výrazové a dorozumívací funkce; specifický komunikační systém založený na významovém podtextu pohybů jednotlivých částí těla, zahrnující spontánní nebo významově kódovaná hesla (gestikulační systém hluchoněmých). Kromě neverbální komunikace může být gestikulace i motorickým doprovodem verbální komunikace (mimická či pejorativně laděná gesta);

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: expresívní projevy, extralingvistický faktor, gesto, paralingvistika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: