paralingvistikaJazykověda
[Paralingvistyka], disciplína mající za předmět doprovodné rysy jazykového projevu, které podstatným způsobem ovlivňují význam a smysl komunikování. Zkoumá se například barva hlasu, mimika, gestikulace, obvyklá činnost při jazykových projevech vždy s ohledem na realizaci komunikačních cílů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: