ethanolaminChemie

NH2CH2CH2OH, kolamin, 2-aminoethanol, bezbarvá, viskózní, hygroskopická kapalina, teplota varu 171°C. V přírodě se nachází spolu s glycerolem, mastnými kyselinami a kyselinou fosforečnou v kefalinech. Připravuje se například zaváděním ethylenoxidu do roztoku amoniaku, při čemž vznikají též di- a triethanolamin, NH(CH2CH2OH)2 a N(CH2CH2OH)3. Ethanolamin slouží například k výrobě léčiv, změkčovadel, emulgátorů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2020
Autor: -red-