DevětsilUmělecký svaz, později Svaz moderní kultury – seskupení mladých levicově orientovaných umělců, založené 5.10.1920 v Praze z iniciativy Vladislava Vančury, který se stal prvním předsedou. Ve spolku se od počátku dále uplatňovali především K. Teige, J. Seifert, A. Hoffmeister, J. Havlíček, A. Černík. Později přistoupili V. Nezval, K. Biebl, J. Honzl, E. F. Burian, J. Šíma, J. Štyrský, Toyen, J. Ježek, J. Voskovec s J. Werichem aj. Tvůrčí program Devětsilu vyjádřil v časopise Musaion už v roce 1921 K. Teige a v předmluvě k Seifertově sbírce Město v slzách i V. Vančura. Roku 1922 vyšel Revoluční sborník Devětsil a sborník Život II. Tehdy začal ústup od hlásaného proletářského umění a po roce 1924 se členové Devětsilu (mimo J.Wolkera a A.M.Píšy, kteří sdružení opustili) hlásili k novému uměleckému směru poetismu. Poetismus byl propagován v časopisech a sbornících Disk, Fronta, Pásmo a především ReD (tj. Revue Devětsilu). 15.12.1923 byla založena brněnská odnož Devětsilu. V čele Brněnského Devětsilu, svazu pro propagaci a tvorbu novodobé činné kultury stáli B. Václavek, J. B. Svrček, C. Haluza a F. Halas. V Devětsilu byla ustavena v roce 1925 divadelní sekce pod názvem Osvobozené divadlo, architekti se sdružili v sekci ARDEV. Po názorových neshodách skončil Devětsil svou činnost roku 1927 v Brně a o tři roky později i v Praze.Datum vytvoření: 3. 3. 2004
Datum aktualizace: 26. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Hoffmeister, Alois Wachsmann, Artuš Černík, avantgarda, Bedřich Feuerstein, Bedřich Václavek, české výtvarné umění, František Muzika, František Zelenka, Franz Carl Weiskopf, Jan Gillar, Jaroslav Hůlka, Jaroslav Seifert, Josef Chochol, Josef Šíma, Karel Teige, Konstantin Biebl, Mira Holzbachová, Otakar Mrkvička, ReD, Skupina surrealistů v ČSR, Toyen, Tristan Tzara, unanimismus.

Reklama: