Bohumír ŠmeralPolitologie
*25.10.1880 – †8.5.1941, český politik, novinář a publicista, představitel československého i mezinárodního dělnického hnutí, jeden ze zakladatelů Komunistické strany Československa (KSČ), povoláním právník. Od roku 1896 byl činný v sociálně demokratickém hnutí, od roku 1899 spolupracoval v sociálně demokratickém tisku. V letech 1901-1918 působil ve funkci redaktora, 1908-1916 odpovědného redaktora Práva lidu, 1910-1916 vydavatele Akademie. Od roku 1909 byl členem výkonného výboru Českoslovanské sociálně demokratické strany, v letech 1916-1917 jeho předsedou, 1911-1918 poslancem říšské rady, 1916-1917 místopředsedou Českého svazu. Na rozdíl od většiny vůdců české sociální demokracie se zabýval studiem marxismu, hájil internacionální charakter dělnického hnutí a vystupoval proti nacionalismu a oportunismu. Pro rozpory s pravicovou většinou vedení sociálně demokratické strany odstoupil v září 1917 z vedoucích funkcí. Jako člen Socialistické rady byl jedním z organizátorů generální stávky dne 14.10.1918. V letech 1919-1920 stál v čele marxistické levice v Československé sociálně demokratické straně dělnické. Roku 1920 navštívil Rusko a setkal se s V. I. Leninem. Usiloval o prosazení revoluční marxisticko-leninistické strategie a taktiky, reprezentovaných Komunistickou internacionálou (KI), v československém dělnickém hnutí. Významně se zasloužil o založení československé revoluční dělnické strany – KSČ a o její vstup do KI v roce 1921. V letech 1921-1924 byl členem výkonného vyboru, 1924-1929 a 1936-1938 ústředního výboru KSČ, 1924-1929 člen politbyra ústředního výboru KSČ, 1920-1929 poslancem Národního shromáždění, 1935-1938 senátor. Stal se uznávanou osobností mezinárodního komunistického hnutí. Od roku 1921 byl členem výkonného výboru, 1924 a 1927-1931 členem prezídia výkonného výboru KI. Od roku 1926 pracoval trvale v exekutivě KI a pobýval převážně mimo území České republiky. Přitom udržoval stálý kontakt s vedením KSČ a při svých periodických pobytech v České republice se podílel na propagandistické práci strany a pomáhal budovat Svaz přátel Sovětského svazu. Ve 30. letech organizoval z pověření KI mezinárodní hnutí proti fašismu a válce. Roku 1938 se aktivně účastnil boje na obranu České republiky proti hitlerovské agresi. V listopadu 1938 odejel do Moskvy, kde až do své smrti pracoval v zahraniční komisi KI a výkonném výboru Rudé pomoci a zároveň se podílel na činnosti moskevského vedení KSČ. Jeho historické stati a studie byly vydány roku 1961 ve sborníku Historické práce 1908-40.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Akademie, Aleš Beneda, generální stávka 14.10.1918, Právo lidu, Rudé právo.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: