Bohumír ŠmeralPolitologie
*25.10.1880 – †8.5.1941, český politik, novinář a publicista, představitel československého i mezinárodního dělnického hnutí, jeden ze zakladatelů Komunistické strany Československa (KSČ), povoláním právník. Od roku 1896 byl činný v sociálně demokratickém hnutí, od roku 1899 spolupracoval v sociálně demokratickém tisku. V letech 1901–1918 působil ve funkci redaktora, 1908–1916 odpovědného redaktora Práva lidu, 1910–1916 vydavatele Akademie. Od roku 1909 byl členem výkonného výboru Českoslovanské sociálně demokratické strany, v letech 1916–1917 jeho předsedou, 1911–1918 poslancem říšské rady, 1916–1917 místopředsedou Českého svazu. Na rozdíl od většiny vůdců české sociální demokracie se zabýval studiem marxismu, hájil internacionální charakter dělnického hnutí a vystupoval proti nacionalismu a oportunismu. Pro rozpory s pravicovou většinou vedení sociálně demokratické strany odstoupil v září 1917 z vedoucích funkcí. Jako člen Socialistické rady byl jedním z organizátorů generální stávky dne 14.10.1918. V letech 1919–1920 stál v čele marxistické levice v Československé sociálně demokratické straně dělnické. Roku 1920 navštívil Rusko a setkal se s V. I. Leninem. Usiloval o prosazení revoluční marxisticko-leninistické strategie a taktiky, reprezentovaných Komunistickou internacionálou (KI), v československém dělnickém hnutí. Významně se zasloužil o založení československé revoluční dělnické strany – KSČ a o její vstup do KI v roce 1921. V letech 1921–1924 byl členem výkonného vyboru, 1924–1929 a 1936–1938 ústředního výboru KSČ, 1924–1929 člen politbyra ústředního výboru KSČ, 1920–1929 poslancem Národního shromáždění, 1935–1938 senátor. Stal se uznávanou osobností mezinárodního komunistického hnutí. Od roku 1921 byl členem výkonného výboru, 1924 a 1927–1931 členem prezídia výkonného výboru KI. Od roku 1926 pracoval trvale v exekutivě KI a pobýval převážně mimo území České republiky. Přitom udržoval stálý kontakt s vedením KSČ a při svých periodických pobytech v České republice se podílel na propagandistické práci strany a pomáhal budovat Svaz přátel Sovětského svazu. Ve 30. letech organizoval z pověření KI mezinárodní hnutí proti fašismu a válce. Roku 1938 se aktivně účastnil boje na obranu České republiky proti hitlerovské agresi. V listopadu 1938 odejel do Moskvy, kde až do své smrti pracoval v zahraniční komisi KI a výkonném výboru Rudé pomoci a zároveň se podílel na činnosti moskevského vedení KSČ. Jeho historické stati a studie byly vydány roku 1961 ve sborníku Historické práce 1908–40.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Akademie, Aleš Beneda, generální stávka 14.10.1918, Právo lidu, Rudé právo.

Reklama: