alexandrijská školaFilozofie
Vědecké, filozofické a náboženské učení a směry helénistického období (zejména konec l. století př.n.l. a prvá staletí n.l.), jejichž střediskem byla Alexandrie. a) vědecká škola působící v ústavu Múseion (chrám múz), založeném ve 3. století př. n.l., navazující na peripatetiky a pěstující všechny vědy včetně věd technických. b) škola Filóna Alexandrijského (doktríny v 1. století n.l. až 1. století n.l.), spojující filozofii Platónovu s orientální a židovskou mystikou. c) novopythagorejské a novoplatónské školy, směšující antickou filozofii s křesťanstvím. Představitelé Hypatie, Synesios z Kyreny. d) alexandrijská katechumenická škola.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 9. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: novoplatonismus.

Reklama: