Filón AlexandrijskýFilozofie
*asi 25 př.n.l.–†asi 40 n.l, židovský náboženský filozof píšící řecky. Jeho pokus alegoricky vyložit Starý zákon a sladit ho s řeckou filozofii, zvláště platonismem a stoicismem, výrazně ovlivnil utváření raně křesťanských představ. V jeho učení bůh (svrchovaná dokonalost) sjednocuje ideje a duchovní bytosti (andělé, démoni) v Logu (boží syn a zástupce na zemi), s nímž se může člověk spojit, ztratí-li své lidské vědomí, tj. ve stavu extáze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: alexandrijská škola, archetyp, křesťanství.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: