zbožíProdukt lidské práce, který svými vlastnostmi uspokojuje lidské potřeby a přechází ke svému spotřebiteli prostřednictvím směny (cestou koupě a prodeje). Produkty lidské práce se stávají zbožím v důsledku vzniku společenské dělby práce a existence určitých forem vlastnictví výrobních prostředků. Sociálně ekonomická podstata zboží se mění v závislosti na typu výrobních vztahů. Zboží má dvě podstatné vlastnosti (dvojaký charakter): užitnou hodnotu (schopnost uspokojovat určité potřeby lidí) a hodnotu. Konkrétní práce je zdrojem užitné hodnoty zboží, abstraktní práce vytváří hodnotu zboží. Jako užitná hodnota je zboží kvalitativně velmi různorodé (kvalitativně nesrovnatelné). Každá užitná hodnota však není zboží. Například užitné předměty, které nejsou výsledkem lidské práce (pramenitá voda, lesní plody), nejsou zbožím. Zbožím není ani užitná hodnota, kterou vyrobil člověk a jež slouží k jeho vlastní spotřebě, stejně jako ta, která je určena jinému spotřebiteli, k němuž však nepřechází prostřednictvím směny. Poměr, v němž se směňuje různé zboží, je směnná hodnota. Společnou vlastností všeho zboží je, že je vytvořila lidská (abstraktní) práce. Množství této práce se měří délkou společensky nutné pracovní doby (za společensky normálních výrobních podmínek a při společensky průměrném stupni zručnosti a intenzity práce).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: oběživo, trh, všeobecný ekvivalent, výhradní prodej.