trhSféra oběhu zboží, souhrn koupí a prodejů včetně jejich objektivních a subjektivních podmínek v jednotlivém národním hospodářství (vnitřní trh), v rámci propojení vnitřních trhů několika zemí (mezinárodní trh) nebo mezi všemi zeměmi světa (celosvětový trh). Trh vzniká a rozvíjí se jako výsledek vývoje zbožní výroby, oběhu zboží a směny. Jeho podstata a funkce jsou závislé na charakteru výrobních vztahů. Trh je zdrojem rozsáhlých ekonomických informací s cílem plnějšího respektování potřeb kupujících. Trh zahrnuje různé sociálně ekonomické a hospodářskoorganizační formy a podmínky v závislosti na tom, jde-li o akty koupě a prodeje mezi státními organizacemi, mezi státními a družstevními organizacemi, mezi těmito organizacemi a obyvatelstvem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-