všeobecný ekvivalentZboží, které vyjadřuje hodnotu všeho ostatního zboží a za něž se ostatní zboží směňuje. V procesu směny různého zboží vystupuje jako všeobecný ekvivalent jeho hodnota v podobě všeobecné formy hodnoty. Podle podmínek výroby a směny vystupovaly v různých oblastech jako všeobecné ekvivalenty různé výrobky: obilí, kožešiny, dobytek, různé kovy aj. S dalším rozvojem zbožní výroby a rozšiřováním mezinárodního obchodu začaly všude vystupovat v úloze všeobecného ekvivalentu ušlechtilé kovy – zlato a stříbro, které se změnily v peníze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 4. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: